Calendari escolar 2020-2021

Calendari escolar

Inici de les classes per a totes les assignatures, excepte acompanyament, sensibilització de P3 a l’Escola Catalunya el dia 14 de setembre de 2020.Vacances i dies festius

Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos.
Festius: 11 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre de 2020 i 1 de maig de 2021.

Cada centre educatiu gaudeix de 5 dies festius (entre festes locals i de lliure disposició). Donada la situació del nostre centre, que té seu a dos pobles diferents, en el Consell Escolar celebrat el passat 13 de juliol de 2020, es va aprovar el següent calendari escollint les festes locals de Navarcles i de Sant Fruitós i les festes de lliure disposició comunes:
Festes locals: 21 de gener, 15 de febrer i 24 de maig de 2021.
Dies de lliure disposició determinats per les escoles de Navarcles – Sant Fruitós: 7 de desembre de 2020 i 12 de febrer de 2021.Setembre

Dimecres 1Obertura del centre
Divendres 11Festiu
Dilluns 14Inici del curs
Dimarts 15Inici de la roda d’instruments
Dimecres 16Inici dels mòduls 1r quadrimestre (les classes del dimecres)
Dijous 17Inici de les classes al CEIP Catalunya
Dilluns 21Inici de les classes d’acompanyamentOctubre

Dilluns 12Festiu
A determinar1r Consell EscolarNovembre

Dimarts 17 - Divendres 201r Cicle de Concerts d'AlumnesDesembre

Dilluns 7Festa de lliure disposició
Dimarts 8Festiu
Dilluns 21Fi de les classes del 1r trimestreGener

Divendres 8Inici de les classes del 2n trimestre
Dijous 21Festiu (Festa Local de Sant Fruitós)
Dilluns 25 - Dijous 28Exàmens orals de llenguatge musicalFebrer

Divendres 12Festa de lliure disposició
Dilluns 15Festiu (Festa Local de Navarcles)Març

Dimarts 2 - Divendres 52n Cicle de Concerts d'Alumnes
A determinar2n Consell Escolar
Divendres 26Fi de les classes del 2n trimestreAbril

Dimarts 6Inici de les classes del 3r trimestreMaig

Dilluns 3 - Dilluns 14Període de matriculació
Dilluns 24Festiu (Festa local de Navarcles)
Dimarts 25 - Divendres 283r Cicle de Concerts d'Alumnes
Dilluns 25 - Dilluns 31Exàmens orals de llenguatge musicalJuny

Dimecres 16Publicació dels horaris provisionals de les classes col•lectives curs 2020-21
A determinarConcert de fi de curs
Dimarts 22Darrer dia del curs
Dilluns 28Inici lliurament d’informes

Aquest curs, i donades la situació excepcional, no podem determinar quines activitats es podran realitzar. A mesura que avanci el curs i segons les circumstàncies de cada moment informarem quines activitats es duran a terme i quines no.