Estudis a l'Escola de Música i Arts

Nivell Inicial

360x270

De P-3 a Primer de primària. Acostem els infants a la música a través del joc i del món sensorial.

Nivell Elemental

360x270

A partir de segon de primària. Oferim un ensenyament integral amb classes col·lectives i individuals, gaudint la música en grup a través dels Conjunts instrumentals i Combos.

Nivell Post-Elemental

360x270

Donem les eines per a continuar els estudis musicals tant a nivell amateur com professional.


Classes per Adults

360x270

Ensenyament musical adequat a tots els nivells i edats amb la possibilitat de cantar i tocar en grup.

Assignatures, cursos i tallers

360x270

Llenguatge Musical
Conjunt coral
Conjunt instrumental i combo
Instruments: baix elèctric, cant, clarinet, flauta travessera, guitarra, percussió, piano, saxo, trompeta, viola, violí i violoncel.
Guitarra folk
Batucada
Ukulele col·lectiu